PLAN PRACY PEDAGOGA

Poniedziałek: 10.00 - 15.20

Wtorek: 8.00 - 15.20

Środa: 8.00 - 12.00

Czwartek: 8.00 - 12.00

Piątek: 11.00 - 15.30

ZAJĘCIA Z DYSLEKTYKAMI

Wtorek: 7.30 - 8.00

Środa: 7.30 - 8.00; 8.05 - 8.35

Czwartek: 7.30 - 8.00

SPIS TREŚCI:

Agresja

Depresja

Rola rodzica

Praca szkolnego doradcy zawodowego

Konkurs "Pierwsza pomoc przedmedyczna"

Wycieczka zawodoznawcza do Zespołu Szkół w Opolu przy ulicy Hallera

Prelekcja Krew to dar życia

Spotkanie z policjantką:
Odpowiedzialność nieletnich za czyny zabronione, skutki karne

Dzień Szkoły Bez Przemocy

Edukacja dla Bezpieczeństwa ze Strażakami

Spotkanie z policjantem

Wręczenie dyplomów

Motto:

Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny.

Fiodor Dostojewski

Ku dojrzałości

 

Kiedy dzieci wchodzą w okres dojrzewania, zaczynają się zmieniać, a ich rodzice często nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Pełni dobrych chęci martwimy się, czy wszystko, co dzieje się z nastolatkiem, nie odbiega od normy. Zastanawiamy się, czy jesteśmy dobrymi rodzicami i czy dziecko, gdy dorośnie, spełni pokładane w nim nadzieje. Nastolatkom również wydaje się, że z dnia na dzień nagle wszystko się zmieniło i po zakończeniu bezproblemowego dzieciństwa muszą pokonać mnóstwo przeszkód.

Choć rodzicom niekiedy wydaje się, że oni lub dziecko nie dotrwają do końca okresu dojrzewania, zazwyczaj cała rodzina wychodzi z tego trudnego okresu obronną ręką, pod warunkiem, że rodzice pozostaną przy własnym systemie wartości i nie będą reagować zbyt ostro.

Rodzice mogą również zbyt słabo zareagować na zachowania nastolatka, który potrzebuje pomocy. To, co wygląda jak potrzeba prywatności, może zmienić się w odizolowanie od otoczenia i kryć rozwiniętą depresję. Zachowania zapoczątkowane podważaniem autorytetów mogą prowadzić do wkroczenia na drogę przestępstwa. Wielu problemów można by uniknąć, gdyby rodzina we właściwym momencie poszukała pomocy.

W cyklu artykułów będę się starała przedstawić Państwu problemy i trudności, z jakimi borykają się nasze dzieci w okresie adolescencji.

AGRESJA

Agresja nie jest działaniem jednego typu, ale dotyczy rozmaitych zachowań powodujących fizyczną, psychiczną i emocjonalną krzywdę. Obraz nastolatka bijącego kolegę jest prawdopodobnie najbardziej typowym stereotypem postrzegania agresji dziecięcej. Ale agresja to również rozpowszechnianie o kimś plotek, celowe wykluczanie jednostki z grupy, przezywanie, drażnienie.

W okresie przejścia w wiek dojrzewania w agresywnych zachowaniach zachodzi wiele istotnych zmian. Niepokojące jest to, że zachowania te mogą powodować uszkodzenia fizyczne, a nawet w krańcowych przypadkach śmierć.

Najlepszą metodą przeciwdziałania agresji jest przede wszystkim dobry kontakt z dzieckiem, poświęcenie mu dużo czasu, uwagi i troski.

Agresja bywa krzykiem o pomoc, walką o akceptację, zaspokojenie potrzeb, zapewnienie sobie bezpieczeństwa.

Czy należy stosować kary, aby zlikwidować zachowania agresywne?

Można i należy się nimi posługiwać, ale ze szczególną rozwagą , mając na uwadze, że nieprawidłowe karanie zachowań agresywnych nie tylko ich nie eliminuje, lecz wręcz przeciwnie - utrwala agresję.

Oto podstawowe zasady:

 • Nie stosuj kar fizycznych!
 • Nie karz w uniesieniu i zdenerwowaniu!
 • Nie stosuj kary po dłuższym czasie od chwili popełnionego zakazanego czynu, gdyż będzie ona wtedy niczym innym jak zemstą!
 • Staraj się, aby dziecko zrozumiało sens stosowanej kary, wyjaśnij, za co karzesz!
 • Karząc za zachowania agresywne, równocześnie dostrzegaj i nagradzaj różnorodne pozytywne zachowania dziecka, a zwłaszcza przejawy życzliwego zachowania wobec rówieśników, domowników.

Jeśli pojawiły się problemy z agresją:

 • Rzeczowo i zrozumiale przedstaw dziecku zakres obowiązków oraz kary, jakie zastosujesz za ich niewypełnienie!
 • Rozmawiaj z dzieckiem w cztery oczy o jego niepowodzeniach i problemach, unikaj krytykowania go w obecności innych ludzi!
 • Pozwól swojemu dziecku wyładować nagromadzoną energię w pozytywny sposób: uprawianie sportu, jeśli ma ochotę wypłakać się, pozwól mu na to!
 • Jeśli Wasze dzieci wykazują zachowania agresywne, z którymi nie potraficie sobie poradzić, znajdźcie czas i skorzystajcie z pomocy psychologów i pedagogów!

WNIOSKI DLA RODZICÓW DZIECI PRZEJAWIAJĄCYCH AGRESYWNE ZACHOWANIE!

 1. Ważna jest miłość rodzicielska w rozumieniu i zaspakajaniu potrzeb dziecka. Dzieci kochane chętniej się uczą, wierzą we własne siły i możliwości, życzliwej odnoszą się do rówieśników i nauczycieli.
 2. Nadmierna swoboda czy kontrola mogą wyzwolić w dziecku niepożądane formy zachowania.
 3. W systemie wzmocnień powinno być jak najwięcej nagród, ale też nie za każde zachowanie. Kara fizyczna rodzi agresję.
 4. Uświadomienie sobie, jak ważny jest bliski kontakt obojga rodziców w stosunku do dziecka.
 5. Dzieci przejawiające agresję powinny być pod stała opieką rodziców, wychowawców i pedagoga.
 6. Należy organizować dziecku aktywność ruchową, aby mogło w kontrolowany sposób wyładować nadmiar energii.
 7. Starać się być dla swojego dziecka pozytywnym wzorem do naśladowania.
 8. Chronić dzieci przed szkodliwym wpływem modeli agresywnego zachowania, np. telewizji, komputera.
 9. Planować codziennie zajęcia własne i dziecka.
 10. Kontrolować grupy społeczne, w jakich obraca się Twoje dziecko.
 11. Utrzymuj stały kontakt z e szkołą: wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem.
 12. Powiadamiaj o wszelkich niepokojących sytuacjach, zdarzeniach.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

DEPRESJA

Depresja często występuje u nastolatków, które muszą radzić sobie z nową sytuacją, nieznanymi uczuciami, a także z podejmowaniem ważnych dla nich życiowych decyzji.

Depresja dziecięca może mieć negatywne skutki, takie jak: epizody depresji w przyszłości, pogorszenie przystosowania społecznego, trudności z nauką szkolną, w niektórych przypadkach zwiększone ryzyko samobójstwa.

Symptomy depresji u dzieci:

 • obniżenie nastroju;
 • utrata zainteresowań lub zdolności odczuwania przyjemności;
 • występowanie smutku, pustki, płaczu;
 • znaczny spadek wagi mimo niestosowania diety, lub przyrost wagi;
 • bezsenność lub nadmierna potrzeba snu;
 • pobudzenie lub spowolnienie psychoruchowe;
 • zmęczenie lub utrata energii;
 • poczucie bezwartościowości lub poczucie nadmiernej albo nieuzasadnionej winy;
 • zmniejszona zdolność myślenia, koncentracji, niemożność podejmowania decyzji;
 • nawracające myśli o śmierci

Dzieci z depresją opisują świat i przyszłość w czarnych barwach. Uważają się za osoby bezużyteczne i są krytyczne wobec swoich dokonań szkolnych, sportowych, artystycznych oraz towarzyskich. Skrajnie negatywne myśli dotyczące siebie, świata i przyszłości w niektórych przypadkach mogą wywołać urojenia.

Od około 20 lat profesjonaliści zajmują się badaniem zjawiska depresji u dzieci i młodzieży. Dziecko, które cierpi na depresję, jest przygnębione i smutne, często przejawia się brak energii i utrata zainteresowań. Dzieci cierpiące na depresję często mają problemy w szkole oraz trudności z koncentracją uwagi. Dzieci doświadczające zaburzenia nastroju poruszają temat śmierci lub samobójstwa. Warto wsłuchać się, co mówią, nie należy ignorować komentarzy typu "mam wszystkiego dość", "chyba się zabiję", "nie chce mi się żyć". Często dzieci swoje nastroje przelewają na rysunki – dominacja ciemnych kolorów, niepewna kreska.

Na powstanie depresji mają wpływ czynniki genetyczne, fizjologiczne, jak i środowiskowe. Dzieci, których rodzice doświadczyli w swoim życiu depresji, są bardziej podatne na tę chorobę. Czynnikiem zapalnym do pojawienia się depresji jest przeżywanie przez dziecko silnego stresu. Do takich sytuacji można zaliczyć: rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, utratę przyjaciół, zmianę szkoły, bycie prześladowanym przez rówieśników lub problemy w szkole.

Najczęściej dorośli ignorują depresję u dzieci twierdząc, że to faza przejściowa. Tymczasem wg statystyki 1 na 8 nastolatków zapada na depresję. Nieleczona depresja może stać się problemem pojawiającym się w trakcie całego życia dziecka.

Dziecku cierpiącemu na depresję może pomóc współpraca rodziny z lekarzem oraz pomoc psychoterapeutyczna.

Psychoterapia może pomóc dziecku nauczyć się rozpoznawania i nazywania uczuć, zrozumienia, że doświadczanie uczuć różnego typu jest normalne, a przede wszystkim pomoże w znalezieniu sposobów radzenia sobie ze stresem. Dzieci, które poddane są terapii, uczą się zmieniać negatywne myślenie, nabywają umiejętności społecznych. Rodzice powinni informować szkołę o problemach dziecka, abyśmy my, nauczyciele, mogli pomóc w przezwyciężaniu problemów szkolnych i nadrabianiu zaległości.

Depresja u dziecka jest problemem, którego nie wolno nam, dorosłym, lekceważyć. Wczesna interwencja pomoże w powrocie dziecka do normalności i odnajdywania radości w życiu codziennym.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Rola rodzica

Bycie rodzicem nakłada na nas wiele powinności. Musimy nie tylko zaspokoić podstawowe potrzeby, takie jak bezpieczeństwo, miłość, zdrowie, higiena, nauka i relaks. Nie wolno nam zapomnieć o ważnej sprawie, jaką jest rozwój psychiczny dziecka. Musimy być rodzicami świadomymi, czujnymi i wspierającymi nasze dzieci w trudnych sytuacjach, jakie napotykają na swojej drodze życia – uzależnienia, samotność, brak samoakceptacji.

Sfera uczuciowo - emocjonalna w przedziale wiekowym 13-16 lat cechuje się szczególną intensywnością i dramatyzmem. Trudno nam, rodzicom, nad tą burzą uczuciową zapanować.

Pomocne mogą być wskazówki:

-Bądź stanowczy i konsekwentny. Stanowczość nie oznacza surowości, a konsekwencja to trzymanie się ustalonych zasad i wymagań.

-Spędzaj z dzieckiem dużo czasu. To ważne, ponieważ zacieśnia wspólne więzi. Umiejętność wspólnego spędzania czasu jest alternatywą wobec wszelkich używek.

-Poznaj kolegów i koleżanki swojego dziecka. Pamiętaj, w pewnym wieku rówieśnicy stają się ważniejsi niż rodzice. Zaproś ich do domu, rozmawiaj z nimi. Tym sposobem będziesz miał większą kontrolę nad tym, co robi Twoje dziecko.

-Kochaj swoje dziecko i mów mu to. Twoje dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne. Pomóż swojemu dziecku zbudować pozytywny obraz samego siebie.

-Bądź przykładem, wzorem, autorytetem. Jeżeli chcesz, aby Twoje dziecko miało wyrobiony właściwy stosunek do Ciebie, ludzi oraz do wszelkich czyhających na nie niebezpieczeństw, to musisz zadbać, aby głoszone przez Ciebie poglądy nie były pustymi słowami.

-To, co robisz, jest ważniejsze niż to, co mówisz. Dziecko uczy się poprzez naśladownictwo.

We własnej rodzinie dziecko przeżywa największą i najwspanialszą przygodę swojego życia – tworzy siebie z całym bogactwem uczuć.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Praca szkolnego doradcy zawodowego

Planowanie kariery zawodowej w dzisiejszych czasach jest zadaniem trudnym. Zmieniająca się rzeczywistość społeczno-gospodarcza, mała przewidywalność jutra sprawia, że młodzież staje przed bardzo ważnymi wyborami .Ich konsekwencją może być sukces lub porażka. W tym miejscu otwiera się pole działania doradcy zawodowego, którego zadaniem jest pomóc młodym ludziom podjąć decyzje związane z wyborem szkoły, zawodu. Pomoc w poradnictwie skupia się w większym stopniu na jednostce, niż na jej otoczeniu. Jeden z głównych postulatów działań doradczych mówi, że im lepiej znamy siebie, tym lepiej potrafimy sobą pokierować.

Ważne decyzje życiowe dotyczące wyboru drogi przyszłego kształcenia młodzież podejmuje w trzeciej klasie gimnazjum.

W naszym gimnazjum staramy się pomóc uczniom w planowaniu kariery zawodowej poprzez zajęcia prowadzone przez pedagoga, doradców zawodowych, wychowawców i organizowanie wycieczek zawodoznawczych. Dzięki zróżnicowanym zajęciom prowadzonym w formie warsztatów, konsultacji indywidualnych, gimnazjaliści mogą lepiej poznać siebie, swoje zdolności , umiejętności oraz dowiedzieć się, czy nie ma przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym przez nich kierunku kształcenia lub pracy w danym zawodzie.

Dobrze zorientowany uczeń:

 1. zna siebie
 2. zna zawody
 3. zna ścieżki edukacji.

 

Celem szkolnego doradcy zawodowego jest pomoc gimnazjalistom w samopoznaniu i pokierowaniu nimi tak, aby po ukończeniu szkoły byli dojrzali do podjęcia decyzji w sprawie dalszego kształcenia oraz wyboru zawodu dostosowanego do możliwości i aktualnych potrzeb rynku.

Celem szkoły jest :

 • Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu przez przedstawienie ofert edukacyjnych oraz zobrazowanie rynku pracy i bogatego świata zawodów.
 • Ukształtowanie w uczniach motywacji i umiejętności planowania swojego dalszego kształcenia i wyboru zawodu.
 • Poznanie instytucji, w których można otrzymać pomoc w poszukiwaniu pracy.
 • Wypracowanie z uczniami umiejętności korzystnej autoprezentacji.
 • Zapoznanie z pojęciem kariery zawodowej, zachęcenie do dalszej nauki.
 • Udzielenie wsparcia w wyborze dalszej drogi życiowej.
 • Przygotowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania i korzystania z informacji na temat szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Na zajęciach z doradztwa zawodowego uczniowie klas III nie tylko poznają zawody teoretycznie i multimedialnie, ale też biorą udział w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów, by móc właściwie wybrać kierunek kształcenia i zaplanować swoją drogę kariery zawodowej.

Nasza młodzież spotkała się z pracownikami Nadleśnictwa, Urzędu Gminy oraz Piekarni w Turawie, gdzie mogli zobaczyć i posłuchać o wykonywanej pracy w różnych zawodach.

Dziękujemy pani sekretarz z urzędu gminy, że pomogła nam zorganizować spotkania z przedstawicielami różnych działów: ochrony środowiska, budownictwa, rolnictwa, turystyki i działalności gospodarczej oraz z informatykiem. Wiemy, że praca w każdym z tych zawodów wymaga odpowiedniego zaplanowania drogi kształcenia.

Dziękujemy panom leśniczym: Ostrowskiemu i Olszewskiemu oraz panu kierownikowi piekarni Skrzypczykowi za przyjęcie i ciekawe opowiedzenie o swojej pracy.

Spotkanie rodziców z przedstawicielami Ochotniczego Hufca Pracy w Opolu:

Spotkanie uczniów z przedstawicielami Energia PRO:

Zajęcia w klasach III z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Oleśnie:

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Konkurs "Pierwsza pomoc przedmedyczna"

Uczniowie klasy II wzięli po raz pierwszy udział w konkursie: "Pierwsza pomoc przedmedyczna". Nie udało nam się zająć pierwszego miejsca, ale mamy nadzieję, że w przyszłym roku zdobędziemy nagrodę! Czeka nas dużo nauki, ale i satysfakcji, że potrafimy zachować się w trudnych sytuacjach nie tylko w szkole, ale i na ulicy, drodze i w domu.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Wycieczka zawodoznawcza
do Zespołu Szkół w Opolu przy ulicy Hallera

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Prelekcja Krew to dar życia

16.03 2011 r. pedagog zorganizował prelekcję dla klas II na temat "Krew to dar życia". Na spotkanie przyjechały panie z Regionalnego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Uczniowie nie tylko brali czynny udział w spotkaniu, ale też dostali miłe niespodzianki, za które Paniom bardzo dziękujemy.

Obejrzyj film - format .wmv, rozmiar 33MB

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Spotkanie z policjantką

16.05.2011 r. na zaproszenie pedagoga zostały przeprowadzone zajęcia dla klas I i II z policjantką z Komendy Miejskiej Policji w Opolu, Wydz. d/s Nieletnich, na temat: "Odpowiedzialność nieletnich za czyny zabronione, skutki karne".

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

06.06.2011r.
DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY
DZIEŃ OTWARTY DLA RODZICÓW

HARMONOGRAM :

9.50 – 11.30 – Mecz piłki koszykowej- drużyny z rocznika klas I, II i III – dziewczęta, chłopcy.
Skład drużyn zostanie wybrany przez nauczycieli w -f.

9.50 – 11.30 –Konkurs plastyczny na najciekawszy transparent – STOP PRZEMOCY.

9.50 – 11.30 –Konkurs pod hasłem : OMNIBUS 2011
Konkurs odbędzie się w bibliotece, udział wezmą przedstawiciele wszystkich klas.

11.30 – 11.50 – Ocena konkursów i meczu – przekazanie wyników Pani Dyrektor

12.00 – Podsumowanie akcji: Dzień Szkoły Bez Przemocy. Wspólne wypuszczenie baloników , rozdanie nagród oraz przekazanie informacji z działalności charytatywnej.

Nasza szkoła 06.06.201 r. wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła bez przemocy”. W tym dniu 12 przedstawicieli z każdej klasy uczestniczyło w turnieju wiedzy Omnibus 2011. Uczniowie przygotowali transparent na temat: STOP PRZEMOCY oraz brali udział w grach zespołowych - koszykówka dziewcząt i chłopców - stosując zasadę fair play. O godzinie 12.00 Pani Dyrektor wręczyła nagrody i dyplomy zwycięzcom dzisiejszego dnia oraz wspólnie wszystkie klasy wypuściły czerwone baloniki.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Edukacja dla Bezpieczeństwa
ze Strażakami

30.05.2011 r. w ramach lekcji z Edukacji dla Bezpieczeństwa w klasach drugich zostały przeprowadzone zajęcia z pierwszej pomocy. Zajęcia przeprowadzili strażacy z OSP Węgry, Osowiec i Bierdzany. Strażacy przedstawili inscenizację, jak się należy zachować w sytuacji zagrożenia życia - wypadek samochodowy. Uczniowie nie tylko obserwowali szybką i sprawną pomoc strażaków, ale czynnie brali udział, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności, jakie zdobywali przez rok nauki na lekcjach EDB. Pod bacznym okiem strażaków udzielali pierwszej pomocy w różnych sytuacjach, jakie zostały przygotowane. Zajęcia odbyły się dzięki współpracy pana Gallusa i pana Szczęsnego oraz wszystkich strażaków, którym z całego serca dziękujemy, że mogliśmy nie tylko zobaczyć sprawną akcję ratowania ludzi z wypadku, ale i mogliśmy sami wykorzystać w praktyce naszą wiedzę i umiejętności.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Spotkanie z policjantem

05.12.2011 r. odbyło się spotkanie dla klas III i I na temat: "Odpowiedzialność nieletnich za czyny zabronione, skutki karne", przeprowadzone przez policjanta z Komendy Miejskiej Policji w Opolu - Wydział d/s Nieletnich.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Wręczenie dyplomów

05. 12. 2011 r. policjant z Komendy Miejskiej Policji w Opolu wręczył uczniom klas II dyplomy za udzial w konkursie na plakat profilaktyczny pt."Chcę Żyć Bezpieczniej" w ramach "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań " - "Razem Bezpieczniej". Nagrodzeni uczniowie to: Marcin Czernia, Martyna Twardawska, Krzysztof Woszko, Edyta Michalska, Monika Matysiok.
Dyplom za udział szkoły w konkusie został przekazany na ręce Pani Dyrektor.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI